page_banner

ໂຮງໝໍຮ່ວມມື

 • ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Fudan ສູນ​ມະ​ເຮັງ Shanghai

  ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Fudan ສູນ​ມະ​ເຮັງ Shanghai

 • ໂຮງໝໍ Huashan ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Fudan

  ໂຮງໝໍ Huashan ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Fudan

 • ໂຮງໝໍ Zhongshan ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Fudan

  ໂຮງໝໍ Zhongshan ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Fudan

 • ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຟູດານ

  ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຟູດານ

 • ໂຮງໝໍສຸຂະພາບແມ່ ແລະເດັກສັນຕິພາບສາກົນຂອງສະມາຄົມສະຫວັດດີການຈີນ

  ໂຮງໝໍສຸຂະພາບແມ່ ແລະເດັກສັນຕິພາບສາກົນຂອງສະມາຄົມສະຫວັດດີການຈີນ

 • ໂຮງໝໍຜ່າຕັດຕັບອັກເສບຕາເວັນອອກ

  ໂຮງໝໍຜ່າຕັດຕັບອັກເສບຕາເວັນອອກ

 • ໂຮງ​ຫມໍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​, ໂຮງ​ຮຽນ​ການ​ແພດ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Zhejiang​

  ໂຮງ​ຫມໍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​, ໂຮງ​ຮຽນ​ການ​ແພດ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Zhejiang​

 • ໂຮງໝໍແຫ່ງທຳອິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດຈີນ

  ໂຮງໝໍແຫ່ງທຳອິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດຈີນ

 • ໂຮງ​ຫມໍ​ເອິກ Shanghai​

  ໂຮງ​ຫມໍ​ເອິກ Shanghai​

 • ໂຮງ​ຫມໍ Renji​

  ໂຮງ​ຫມໍ Renji​

 • ໂຮງ​ຫມໍ Changhai Shanghai​

  ໂຮງ​ຫມໍ Changhai Shanghai​

 • ໂຮງ​ຫມໍ Zhongda ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​

  ໂຮງ​ຫມໍ Zhongda ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​

 • ໂຮງ​ຫມໍ Shanghai East​

  ໂຮງ​ຫມໍ Shanghai East​

 • ໂຮງ​ຫມໍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສິບ​ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Tongji​

  ໂຮງ​ຫມໍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສິບ​ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Tongji​

 • ໂຮງໝໍແມ່ ແລະເດັກ Nanjing

  ໂຮງໝໍແມ່ ແລະເດັກ Nanjing

 • ໂຮງ​ຫມໍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົ້າ Shanghai​

  ໂຮງ​ຫມໍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົ້າ Shanghai​

 • ໂຮງ​ຫມໍ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Sichuan​

  ໂຮງ​ຫມໍ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Sichuan​

 • ໂຮງ​ຫມໍ Xijing ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການ​ແພດ​ທະ​ຫານ​ສີ່​

  ໂຮງ​ຫມໍ Xijing ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການ​ແພດ​ທະ​ຫານ​ສີ່​

 • ໂຮງ​ໝໍ​ມະ​ເຮັງ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈີນ​

  ໂຮງ​ໝໍ​ມະ​ເຮັງ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈີນ​

 • ໂຮງໝໍທົ່ວໄປຂອງຈີນ

  ໂຮງໝໍທົ່ວໄປຂອງຈີນ

 • ໂຮງໝໍມະເລັງປັກກິ່ງ

  ໂຮງໝໍມະເລັງປັກກິ່ງ